Linija za odmatanje, ravnanje i rezanje lima na mjeru - Litostroj MPRT 1000-4

Šifra: Litostroj-MPRT-1000-4
 
 
CIJENA: 273.750,00 kn + PDV
 
342.187,50 kn
 
 
36.695,71 € + PDV
 
45.869,64 €